torsdag 15. april 2010

Fugletur med NOF

ÅRETS FUGLETUR I NORDRE TYRIFJORDEN-OMRÅDET LØRDAG 17. APRIL 2010
Også denne våren blir det ornitologisk ekskursjon for allmennheten og ornitologiinteresserte i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Den årlige fugleturen til våtmarkslokalitetene i Ringerike og Hole i april (som oftest i siste halvdel) eller helt i begynnelsen av mai har blitt en tradisjon, og i år er det 15. gangen et slikt arrangement går av stabelen. Arrangører i tillegg til Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har i alle år vært Hole Viltutvalg og Ringerike Viltnemnd.

Foto: Kai Jensen

Enkelte vårer har vi avviklet fugleturen mens det fortsatt har vært mulig å oppleve rastende våtmarksfugl på og langs iskantene i Nordfjorden (den nordvestre delen av Tyrifjorden) og på andre lokaliteter. I fjor forsvant det som var igjen av isflak innerst i Nordfjorden helgen 18.-19. april. Det var derfor isfritt i Tyrifjorden-området under fugleturen i 2009, som fant sted den 25. april. Etter den lange og kalde vinteren i år er vi i den situasjon at det meste av Tyrifjorden fortsatt er islagt. Kun enkelte steder har det dannet seg mindre råker. Hovedråken utenfor Storelvas utløp er det eneste stedet i Nordfjorden med noe åpent vann av betydning. Dette innebærer at det fortsatt vil være mye is under årets fugletur. Siden mange av vannfuglene samles i råker og langs iskanter vil det trolig bli mye spennende å oppleve i felt førstkommende lørdag.

Storskarvtrekket over Hole og Ringerike startet den 30. mars i år. En og annen flokk har passert i perioden fram til i dag. I morgen- og formiddagstimene i dag har flere skarveflokker passert, og en del flokker med kortnebbgås på vei mot Svalbard har også vist seg mot blåhimmelen denne mandagen. Det kan bli fine rasteforhold for kortnebbgjessene i Nordfjorden lørdag den 17. april om issmeltingen skyter fart i dagene som kommer. Her konsentreres også mange andre vannfugler, ikke minst ender.

Etter at deltakerne har innfunnet seg kl. 05.30 på parkeringsplassen utenfor Norderhov kirke lørdag morgen går turen som tidligere år til Røsholmstranda, der det er god utsikt til både Karlsrudtangen naturreservat (NR) og Averøya NR i Nordfjorden. Her er det alltid en del interessante fugler å få med seg, bl.a. er fiskeørnen årviss. Deretter går turen til Synneren NR, hvor vi bl.a. kan oppleve parene med hekkende gråhegrer. Neste stopp er vest av Juveren NR, og deretter blir det et kort opphold på veien ovenfor Onsakervika Campingplass - der det er god utsikt til Averøya NR og store deler av Nordfjorden. Etter at bilkolonnen har kommet seg helt rundt Røysehalvøya blir det stopp ved Svartstadvika lengst vest i Sælabonn, og deretter matpause innerst i Svensrudvika. Deretter går turen til Vikbukta i Steinsfjorden med toalettstopp på Statoil-stasjonen like ved. Ekskursjonen avsluttes ved Steinsvika (Høyenhallstranda). Ekskursjonen pleier å ta slutt ved 11-12-tiden.

Turen er - i motsetning til nesten alt annet i dag - helt gratis. De natur- og fugleinteresserte som ønsker å være med må imidlertid sørge for godt med klær (det kan være kaldt når man starter ved halvsekstiden om morgenen), niste og kikkert. Langkikkert blir medtatt av arrangørene. Turen blir ledet av Kendt Myrmo, Jon Ludvig Hals og Viggo Ree fra NOF. Annonse vil være på plass i Ringerikes Blad onsdag 14. april. Alle er velkommen!

På vegne av arrangørene

Norsk Ornitologisk Forening
Ringerike Viltnemnd
Hole Viltutvalg

Viggo Ree
Leder
NOF - Hole og Ringerike lokallag (også representert i Hole Viltutvalg)

E-postadresse: viggoree@online.no - viggo@ree.no
Telefon: 32157715 / 98645775

1 kommentar:

Hei!
Velkommen til å legge inn din kommentar på Natur & Foto sin blogg.