søndag 25. april 2010

Fugletur, i en av Norges viktigste våtmarker.

Fra Aleksander Myklebust har vi fått en flott reportasje fra turen som ble arrangert av Norsk ornitologisk forening (NOF), Hole viltutvalg og Ringerike viltnemnd.

Tekst og foto: Aleksander Myklebust

Norderhov kirke: Klokken er 05:30 og nærmere 40 fugleentusiaster har samlet seg for å oppleve en lørdagsmorgen med mye fuglesang og nye arter. Den ene trøttere enn den andre, står de der og prøver å nyte den vakre vårmorgenen, inntil et velkjent fjes i natursammenheng bryter inn og begynner å prate.

- Det er gråtrostene som lager morgenkonsert for oss, begynner han.

Mannen jeg snakker om er selvfølgelig Viggo Ree fra Røyse. Hans naturmalerier er velkjent over hele landet, og hans engasjement for natur og naturvern likeså. Denne morgenen er vi imidlertid ute verken for å male eller redde truede arter fra utryddelse, men tvert imot for å oppleve. Det er Norsk ornitologisk forening (NOF), som sammen med Hole viltutvalg og Ringerike viltnemnd står som arrangør.


                                                                                  Viggo Ree
De fleste deltakerne er her for første gang, men enkelte har også deltatt før. Dette er nemlig 15. gangen fugleturen arrangeres i april, og på det meste har det vært opptil 150 deltakere. Til tross for at årets gruppe teller en god del færre, er det ingen tvil om at alle gleder seg idet vi hopper inn i bilene og kjører av sted mot første utkikkspost.

En av Norges viktigste våtmarker

- Tyrifjorden er sammen med Nordre Øyeren et av de viktigste ferskvannsområdene i Norge når det gjelder vannfugl. Det er mye som bør vernes, men det meste kommer på plass med den pågående verneprosessen som avsluttes neste år, påpeker Viggo.

Det er med andre ord ikke uten grunn vi gleder oss til å kunne observere fugleliv fra utvalgte utkikksposter denne lørdags morgenen.


Knallstart

Turen starter på best tenkelig vis, ved at vi plutselig oppdager to elger i veikanten. Viggo stopper bilen brått og peker ut av vinduet slik at alle skal få se. Like etter oppdager vi elleve rådyr, og historien gjentar seg. Den eneste forskjellen er imidlertid at det nå er jeg som stikker armen ut av vinduet og peker mot de gressende hjortedyrene. Det er ingen tvil om at det å kjøre med Ree på fugletur er en egen opplevelse i seg selv. Men engasjementet smitter, og det er flott å kunne oppdage alle skapningene vi til daglig omgir oss med uten å merke det selv.
                                                                                  

- Jeg har vært interessert i å tegne dyr siden jeg var bitteliten og jeg snes bare det blir mer og mer spennende. Jeg gleder meg over å se medskapninger hver dag. Dessuten er det noe eget med fuglene som kan forflytte seg over så store områder hver dag, forteller han.

Etter noen små avbrekk, grunnet flere interessante observasjoner underveis, tar det imidlertid ikke lang tid før vi kommer ut til turens første offisielle stoppested - Røssholmstranda.

Røssholmstranda er et flott sted for å studere trekkende kortnebbgås og storskarv, men dessverre ser vi lite til disse. Vi får imidlertid gleden av å studere en fiskeørns stup etter fersk fisk, og hører også en trane trompetere fra den andre siden av bukta. Viggo og de andre turlederne setter opp teleskoper, og dermed kan alle som er interessert ta en liten titt på de forskjellige endene og gjessene som ligger i de åpne råkene. De dårlige vind- og isforholdene gjorde imidlertid at det ikke ble en topp-dag denne gangen.

Deretter beveget den lange bilkolonnen på 20 biler seg videre mot Synneren naturreservat. Vi fikk god oversikt over fuglelivet i den vesle kroksjøen, og fikk dessuten oppleve en høydare blant ornitologene, nemlig den sjeldne lappfiskanda. Denne merkelige sorthvite anda hekker nord i Finnmark, i tillegg til enkelte andre steder nord på Nordkalotten.

Like etter Synneren stoppes det igjen. Denne gangen i nærheten av en stor gråhegrekoloni. Viggo anslår at mellom 15 og 20 par har tilhold i det lille skogholtet. Vi fikk også se flere hekkende hegrer sittende i trærne og våtmarka i nærheten.
Knoppsvane
Mest fuglerik året igjennom

Juveren naturreservat ble opprettet i 1985, og nettopp dette er vårt fjerde stoppested på rundreisen. Dette er nok kanskje den mest fuglerike av de vi tar turen innom, året sett under ett. Juveren er i likhet med Synneren en kroksjø, og dette gjør at mange andefugler trives svært godt.

Fuglefølget har også en rekke stopp langs veien mellom Onsakervika camping og Svarstadvika, der flere fuglearter blir notert på listen. Her får turdeltakerne blant annet følge ravnens sorte profil mot himmelen og se storspove på nært hold. I tillegg blir det observert en storskarvflokk på hele 17 individer på trekk nordover.


Svensrudvika
I Svensrudvika tar følget matpause til lyden av stillits og nøtteskrike, mens enkelte studerer endene ute på Tyrifjorden gjennom teleskopet. Like etter kommer vi til Vik, og her får vi blant annet se den grasiøse toppdykkeren og vårens første tjeld, før vi ender turen med en liten stopp langs Steinsletta. Jeg tar en liten sluttprat med Viggo om hvordan turen har gått:

- Oppmøtet var veldig bra, og var på nesten 40. Jeg er i høyeste grad fornøyd med årets tur. Det var litt mindre fugl enn forventet p.g.a. dårlige vind- og isforhold, men de fleste er fornøyd, og da er vi som arrangør det også, mener han.

Også deltakeren Trym Sannes er fornøyd med turen.

- Det var interessant og lærerikt. Jeg lærte mange nye fuglearter, forteller han.

I tillegg til å være interessert i fugler, elsker han å ta bilder av dem. Der føler han seg imidlertid litt alene.

- Jeg føler meg litt alene om interessen, i hvert fall i min egen aldersgruppe. Det finnes mange eldre, men få unge.

Til tross for at kortnebbgåstrekket ikke viste seg, ble det en fin tur, og det var mange blide fjes som kunne pakke sakene og kjøre hjem denne ettermiddagen.

Fakta:

- Tyrifjorden er et av de viktigste ferskvannsområdene i Norge for vannfugler.

- På fugleturen tok vi oss god tid, og fikk oppleve hele 65 forskjellige arter.

- Disse var: toppdykker, storskarv, gråhegre, grågås, kanadagås, kortnebbgås, sangsvane, knoppsvane, krikkand, brunnakke, stokkand, toppand, lappfiskand, laksand, kvinand, fiskeørn, hønsehauk, musvåk, trane, sothøne, tjeld, skogsnipe, storspove, enkeltbekkasin, vipe, hettemåke, fiskemåke, gråmåke, svartbak, sildemåke, ringdue, flaggspett, grønnspett, kråke, skjære, ravn, nøtteskrike, kaie, stillits, gråtrost, rødvingetrost, stær, sanglerke, bokfink, heipiplerke, måltrost, pilfink, rødstrupe, grønnfink, blåmeis, sivspurv, gulspurv, gråspurv, dompap og linerle.

Mange takk til Aleksander Myklebust for en flott reportasje.
Aleksander Myklebust er en aktiv fotograf som du kan følge på hans hjemmeside http://www.almyfoto.com/

1 kommentar:

  1. Også jeg osm er oppvokst ved tyrifjorden (Vikersund)..
    Aldri tenkt over at det kunne være masse fuglearter å fotografere der...!

    Takk for tipset, det er skrevet ned og lagres sammen med andre eventuelle reisemål for kamera og meg...=)

    SvarSlett

Hei!
Velkommen til å legge inn din kommentar på Natur & Foto sin blogg.