onsdag 25. august 2010

Pressemelding: NN med utstilling "”Norsk natur – vill, vakker og sårbar”Norske Naturfotografer setter fokus på naturmangfoldet med fotoutstillingen ”Norsk natur – vill, vakker og sårbar”

 Fotoutstillingen ”Vill, vakker men sårbar”  er Norske Naturfotografers (NN) markering av oppfølging av Naturmangfoldåret 2010. Utstillingen vil stå på Rådhusplassen i Oslo fra 1. september til 23. september i år.  

Den offisielle åpningen av utstillingen vil skje 1. september kl. 1000 ved statssekretær Heidi Sørensen fra Miljøverndepartementet.  Flere av fotografene vil være representert sammen med elever som har deltatt i prosjektet ”Den naturlige skolesekken”.  For øvrig er representanter fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo kommune og en rekke natur- og friluftssorganiasjoner invitert til åpningen.  Utstillingen vil stå på Rådhusplassen fram til 23. september. Deretter vil den ambulere til andre deler av landet.

Utstillingen består av 30 store plater med bilder og tekst som viser mangfoldet i norsk natur og innen norsk naturfotografi. Hovedfokus for utstillingen er å vise et utvalg av arter og naturtyper i Norge, herunder flere truede som det er satt i gang en ekstra innsats for å redde. Her blir det presentert storslåtte landskap, intense møter med dyr og sarte øyeblikk der mennesket møter villmark og nærnatur – dokumentert av dyktige fotografer med lang fartstid som naturfotografer.

Naturmangfold er naturen i alle dens former. Mangfoldet varierer mellom artene, deres leveområder, gener og økosystemer. Til alle tider har arter dødd ut, men i dag skjer tapet av naturmangfold i et høyt tempo. Bare i Norge står nesten 2000 arter i fare for å dø ut. De 285 artene som er kritisk truet, kan være utryddet i Norge i løpet av 10 år. I Naturmangfoldåret skal innsatsen for å ta vare på naturen økes.

Utstillingen tar sikte på å presentere et bredt spekter av norsk natur  slik at de som besøker utstillingen forstår at det er viktig å ta vare på vår enestående naturarv. Folk ønsker å ta vare på det de har et forhold til. Flertallet av oss vil aldri få se en vill bjørn i skogen, eller høre hubroen rope i nattemørke.  Derfor er det viktig å formidle disse møtene gjennom fotografiet slik at så mange som mulig kan bidra til artenes fortsatte eksistens og slåss for vårt sårbare naturmangfold. 

Norske Naturfotografer er en forening med per dags dato 55 helt eller delvis profesjonelle fotografer med et engasjement for natur utover det vanlige – slik denne utstillingen viser. Norske Naturfotografer har tidligere vist sitt engasjement for ivaretakelsen av norsk natur i et organisert prosjekt rettet mot vern av Trillemarka og flere medlemmers egne kampsaker lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Fotoutstillingen er produsert av Norske Naturfotografer og er støttet av Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning som en del av satsingen i Naturmangfoldåret 2010.

Les mer om norske Naturfotografer
Lær mer om Naturmangfoldåret 2010 på Mangfoldåret 2010

Kontaktpersoner:

Jan Magnus Reneflot – leder i NN (Magnus Reneflot / 996 23 814)
Roy Mangersnes – pressekontakt i NN (Roy Mangersnes / 911 34 022)

fredag 20. august 2010

Nordic Nature Photo Contest

Natur&Foto inviterer til Nordic Naturephoto Contest 2011 (NNPC)Magasinet Natur&Foto ble startet med en visjon om å fremme nordisk naturfoto og det gode naturbildet. Nå gir vi det nordiske naturfotografiet enda et løft, ved å invitere til tidenes naturfotokonkurranse, Nordic Nature Photo Contest 2011. (NNPC 2011)

Til sammen deles det ut premier for hele 400 000,-

Med fantastisk natur, et unikt lys, og en storslagen fauna og flora står den nordiske naturen i en særklasse. Dette ønsker vi å løfte frem med Nordic Nature Photo Contest.
Konkurransen er internasjonal og åpen for alle. Alle innsendte bilder, unntatt kategorien fotoreisen, må være tatt i et av de nordiske landene i løpet av de tre siste årene: Norge (Svalbard), Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene eller Grønland.

Følgende klasser premieres, årets nordiske fuglebilde, årets nordiske pattedyrbilde, årets nordiske landskapsbilde, årets nordiske nærbilde, årets nordiske turbilde, årets nordiske non figurative naturbilde, truet natur, fotoreisen, Nordens naturfotograf 2011, og Nordens unge naturfotograf 2011

Nordens naturfotograf 2011, den overordnete vinneren av alle klassene. Vinneren får en utstilling med inntil 40 bilder i A2, pluss en flott reise.

Nordens unge naturfotograf
Med et sterkt ønske om å fremme fotointeressen blant de unge, så kårer vi "Nordens unge naturfotograf" under 18 år. I denne konkurransen deltar man med en portfolio på åtte naturbilder fotografert i Norden. 

Miljø
Truet nordisk natur: Med fokus på hvor sårbar naturen er, så har vi opprettet denne kategorien. Det kan være arter fra rødlista, eller bilder som dokumenterer trusler mot det biologiske mangfoldet på beste visuelle måte. Disse truslene kan være av utbygging, forurensing, faunakriminalitet og så videre. Man kan delta med inntil fem bilder.

Årbok
Natur&Foto gir ut en årbok med mange av vinnerbildene, inkludert årets unge nordiske naturfotograf og fotoreisen. Boken blir også solgt i nettbutikken til Natur&Foto.

Juryen
Bildene blir bedømt av en godt sammensatt jury. Juryformann NNPC 2011 er Arne Nævra. Arne er en av de mest profilerte naturfotografer i Norge gjennom tidene og har en rekke produksjoner for NRK og BBC.  Øvrige medlemmer av juryen er Terje Hellesø, norsk naturfotograf bosatt i Sverige. Holder en rekke kurs og foredrag, gitt ut flere bøker og har øynene åpne for kreative innspill. Jari Pältomäki fra Finland er en av Finlands aller beste naturfotografer med spesialfelt innenfor fugl. Vi får også en representant fra FotoVideo, samt fotograf og redaktør Baard Næss fra Natur&Foto, mest kjent for sine dyr og fuglebilder.

Sitat fra juryleder Arne Nævras forord til konkurransen.

En kan ikke annet enn å være imponert. Ikke før har disse driftige menneskene bak Natur&Foto fått i gang et flott magasin med et oppsiktsvekkende opplag på rekordfart, så drar de i gang en fotokonkurranse med like utrolige ambisjoner – på både omfang, arrangement og premier! Ideene bak konkurransen og vedtektene forteller om at dette virkelig kan bli Konkurransen for seriøse og ambisiøse naturfotografer i Norden, og at vinneren med rette kan smykke seg med tittelen Nordens naturfotograf.” Arne Nævra juryleder NNPC 2011

Målsetning
Målet vårt med konkurransen er at enda flere skal bli glade i den fantastiske naturen som omgir oss. Gjennom bilder, utstillinger, bøker og reportasjer håper vi å nå ut til folket. Mottoet vårt er:

”Det du blir glad i, vil du også verne om.”

Vi ønsker at konkurransen skal pirre fotolysten til enda flere. Og at engasjementet for naturfotografiet styrkes.

Offentliggjøring av vinnerne
Vi vil sende ut pressemelding på vinnerne. Premieutdelingen vil skje under en seremoni i samarbeid med Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Her blir det også en utstilling av vinnerbildene. Vinnerbildene blir selvsagt behørig presentert i magasinet Natur&Foto. Konkurransens hjemmeside er www.nnpc.no. Her kan du administrere dine bilder, endre, legge til nye etc. frem til 15. januar. Her finner du også reglement og alt annet du trenger å vite.

Deltagelse koster 200,- (NOK) å delta i klassen ”Nordens unge naturfotograf” er gratis.

Sponsorer Nordic Nature Photocontest 2011

Uten velvillige sponsorer ville vi aldri kunnet gjennomført en slik konkurranse. Med sitt engasjement, viser de en positiv og god holdning til naturen. Samtidig har de et ønske om at enda flere skal kunne ta del i både små og store naturopplevelser.

Kontaktinfo: Ansvarlig redaktør Baard Næss baard@naturogfoto.no Tlf: +47 908 84 414 Web-redaktør: Kai Jensen kai@naturogfoto Tlf: +47 90 69 35 35

fredag 6. august 2010

Høstnummeret av Natur&Foto er på vei til trykkeriet!I Natur&Foto nr 3-2010 kan du lese mer om dette.

    * Dramatisk møte med jordas urkraft!
      Erlend Haarberg stod ringside under vulkanutbruddet på Island.

    * Vinter i Yellowstone.

    * Guide til norske høstfjell, Svein Grønvold viser deg veien til de beste fotolokalitetene.

    * Jon Østeng Hov, naturfotografenes grand old man.

    * Få mer "trøkk" i bildene!

    * Fotoskolen 2. Skarpere bilder på 1-2-3

    * Nyhet, Natur&Foto inviterer til stor fotokonkurranse, Nordic Nature Photo Contest.

    * Og mye mer...

Og for dere som synes det er går for lang tid mellom hver utgave av Natur&Foto, så har vi en gledelig nyhet. Neste år utvider vi til fem nummer!
Dette kan vi gjøre takket være den store interessen som har vert for Natur&Foto. Opplaget for Natur&Foto nr 3-2010 er på hele 11 500.

Takk til alle dere som har støttet oss :-)

PS: Natur&Foto nr 3-2010 sendes våre abonnenter uke 33, og vil være i løssalg fra 30. august.