onsdag 25. august 2010

Pressemelding: NN med utstilling "”Norsk natur – vill, vakker og sårbar”Norske Naturfotografer setter fokus på naturmangfoldet med fotoutstillingen ”Norsk natur – vill, vakker og sårbar”

 Fotoutstillingen ”Vill, vakker men sårbar”  er Norske Naturfotografers (NN) markering av oppfølging av Naturmangfoldåret 2010. Utstillingen vil stå på Rådhusplassen i Oslo fra 1. september til 23. september i år.  

Den offisielle åpningen av utstillingen vil skje 1. september kl. 1000 ved statssekretær Heidi Sørensen fra Miljøverndepartementet.  Flere av fotografene vil være representert sammen med elever som har deltatt i prosjektet ”Den naturlige skolesekken”.  For øvrig er representanter fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo kommune og en rekke natur- og friluftssorganiasjoner invitert til åpningen.  Utstillingen vil stå på Rådhusplassen fram til 23. september. Deretter vil den ambulere til andre deler av landet.

Utstillingen består av 30 store plater med bilder og tekst som viser mangfoldet i norsk natur og innen norsk naturfotografi. Hovedfokus for utstillingen er å vise et utvalg av arter og naturtyper i Norge, herunder flere truede som det er satt i gang en ekstra innsats for å redde. Her blir det presentert storslåtte landskap, intense møter med dyr og sarte øyeblikk der mennesket møter villmark og nærnatur – dokumentert av dyktige fotografer med lang fartstid som naturfotografer.

Naturmangfold er naturen i alle dens former. Mangfoldet varierer mellom artene, deres leveområder, gener og økosystemer. Til alle tider har arter dødd ut, men i dag skjer tapet av naturmangfold i et høyt tempo. Bare i Norge står nesten 2000 arter i fare for å dø ut. De 285 artene som er kritisk truet, kan være utryddet i Norge i løpet av 10 år. I Naturmangfoldåret skal innsatsen for å ta vare på naturen økes.

Utstillingen tar sikte på å presentere et bredt spekter av norsk natur  slik at de som besøker utstillingen forstår at det er viktig å ta vare på vår enestående naturarv. Folk ønsker å ta vare på det de har et forhold til. Flertallet av oss vil aldri få se en vill bjørn i skogen, eller høre hubroen rope i nattemørke.  Derfor er det viktig å formidle disse møtene gjennom fotografiet slik at så mange som mulig kan bidra til artenes fortsatte eksistens og slåss for vårt sårbare naturmangfold. 

Norske Naturfotografer er en forening med per dags dato 55 helt eller delvis profesjonelle fotografer med et engasjement for natur utover det vanlige – slik denne utstillingen viser. Norske Naturfotografer har tidligere vist sitt engasjement for ivaretakelsen av norsk natur i et organisert prosjekt rettet mot vern av Trillemarka og flere medlemmers egne kampsaker lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Fotoutstillingen er produsert av Norske Naturfotografer og er støttet av Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning som en del av satsingen i Naturmangfoldåret 2010.

Les mer om norske Naturfotografer
Lær mer om Naturmangfoldåret 2010 på Mangfoldåret 2010

Kontaktpersoner:

Jan Magnus Reneflot – leder i NN (Magnus Reneflot / 996 23 814)
Roy Mangersnes – pressekontakt i NN (Roy Mangersnes / 911 34 022)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei!
Velkommen til å legge inn din kommentar på Natur & Foto sin blogg.